NYHETSARKIV, 25/09-2009:

Nye websider til Sveis og Mekanikk AS


Sveis og Mekanikk AS er et kristiansandsbasert firma som tilbyr serviceoppdrag i skjærgården. Til sitt nye nettsted valgte de WebBusiness AS som samarbeidspartner.

WebBusiness AS har levert ny publiseringsløsning (InfoWeb Start) til Sveis og Mekanikk AS. Med dette kan firmaet i fremtiden oppdatere sine websider på en lettvint og effektiv måte, i en løsning som rent teknisk gjør at sidene vil bli oppfattet som "sunn mat" for søkemotorer som f.eks. Google.

Sveis og Mekanikk AS er et firma som har lang erfaring innen ulike typer serviceoppdrag i skjærgården. De har drevet denne virksomheten siden 1998. I 2000 tok de i bruk sin spesialbygde lekter som har gitt begrepet "service i skjærgården" en ny dimensjon. Med en ytterligere oppgradering i 2003 står selskapet sterkt for best mulig å kunne møte de høye krav som stilles til service og effektivitet  langs en variert og vanskelig tilgjengelig kystlinje.

Sveis og Mekanikk utfører oppdrag av varierende art som f.eks.  bygg og vedlikehold av ulike typer av brygger, peling / spunting, utlegging av moringer, kontroll av eldre moringer, sjøbod-fundamenter, oppretting av eksisterende fundamenter, restaurering av eldre brygger, syrefaste bryggeknekter, badetrapper og pullere, heving av båter, boring, mudring og transport.

Vi gratulerer Sveis og Mekanikk AS med det nye nettstedet.
Du finner de nye websidene på www.sveisogmekanikk.no.