NYHETSARKIV, 27/11-2006:

WebTiger med nye funksjoner - v. 3.0


Vår populære publiseringsløsning WebTiger er nå klar i versjon 3.0. Med nye funksjoner og to tilleggsmoduler er løsningen på et høyt nivå i sin prisklasse.

Den nye programversjonen inneholder flere nyttige funksjoner som automatisk har blitt gjort tilgjengelige for alle våre WebTiger-kunder som en del av lisensavtalen. Vi har også utviklet to nye tilleggsmoduler som vi tror mange vil finne interessante.

Her er en rask oversikt over nyheter i WebTiger 3.0:

1. Innstillinger for nettstedets meny
Man kan nå velge et symbol/ikon (ca. 30 alternativer) som vises foran alle gruppenavnene. Det kan vises en skillestrek mellom gruppenavnene. Skriftstørrelse og skrifttype kan også velges. Alle menyinnstillingene velges via administrasjonsverktøyet. Tidligere fantes ingen slike innstillinger (gruppelinker/meny ble vist som standard linker med understreking).

2. Midtstilling av nettstedet
Nettstedet kan nå raskt midtstilles på skjermen via administrasjonsverktøyet. Midtstilling har vært forespurt av mange. Tidligere ble nettstedet automatisk venstrestilt. Ved midtstilling vil eventuelt innlagt bakgrunnsbilde vises i selve det midtstilte nettstedet, mens den innlagte bakgrunnsfargen vil vises på hele det øvrige skjermområdet (over, under, til høyre og til venstre for det midtstilte nettstedet).

3. Legge inn tekst under menyen
Man kan nå legge inn tekst under menyen. Denne teksten reptereres på alle nettstedets sider. Dersom man ønsker det, kan det benyttes HTML, f.eks. til tekstformatering, innsetting av bilder etc.

4. Mellomromgrupper
For bedre å organisere menypunktene kan man nå lage mellomrom mellom gruppene. Dette gjøres enkelt ved å opprette grupper med navnet "
". Disse "mellomromgruppene" kan flyttes i rekkefølge som vanlige grupper, men vises som usynlige mellomrom.

5. Søkefunksjon (tilleggsmodul)
Vi har utviklet en søkefunksjon til WebTiger-løsningen som leveres som tilleggsmodul. Funksjonen søker gjennom alle artikler på nettstedet etter søkeordet og presenterer treffene på en resultatliste.

6. Interne sider / lukket område (tilleggsmodul)
Denne tilleggsmodulen gjør at man kan legge ut informasjon som kun utvalgte brukere gis tilgang til ved hjelp av pålogging med et felles brukernavn og passord. Det følger med 10 ekstra WebTiger-sider som enten kan benyttes til det lukkede området eller til vanlige åpne WebTiger-sider. Det lukkede området består i praksis av en definert artikkelgruppe der alle gruppens artikler kun blir tilgjengelige ved korrekt pålogging.

Du finner forøvrig som vanlig WebTiger-informasjon m.m. på WebTigers eget nettsted: www.webtiger.no.

Denne artikkelen er også publisert på WebTiger-nettstedet.