NYHETSARKIV, 28/10-2005:

Online versjon av nyhetsbrev


Den siste tiden har det vokst frem behov for en funksjon som gjør at WB Mailinglist-programmet lager en Internett-versjon av HTML-nyhetsbrevet. Dette er nyttig fordi enkelte mottakere leser mailen sin i mailklienter som ikke støtter HTML-visning.

Mottakere som leser mailen via et mailprogram som ikke støtter HTML-visning, vil ikke se nyhetsbrevet på den måten man ønsker siden deler av innholdet blir fjernet eller fordreid. Dette løses nå ved at de kan klikke seg til online-versjonen av nyhetsbrevet.

Funksjonaliteten med online-versjonen av nyhetsbrevet er nå ferdig utviklet og aktivert. Som standard vises nå en liten tekst på toppen av nyhetsbrevet som sier: "Hvis nyhetsbrevet ikke vises ordentlig, prøv vår online versjon". Det kan også velges engelsk tekst til denne linken, slik at teksten da sier: "If this message isn't displaying properly, visit our online version.".

Ved opprettelse av hvert enkelt nyhetsbrev kan du velge ikke å vise linken, men vi anbefaler at funksjonen benyttes for at ditt budskap skal nå frem til flest mulig mottakere. Linken vil forøvrig ikke virke via forhåndsvisningssiden / mens man utformer nyhetsbrevet. Dette fordi online-versjonen (selve websiden) ikke opprettes før i det øyeblikket selve utsendingen igangsettes.

Den nye funksjonaliteten er implementert gratis / inkludert i lisensavtalen til eksisterende kunder, og leveres også som standard til fremtidige WB Mailinglist-kunder.