NYHETSARKIV, 07/10-2005:

NæringsAkademiet Sørlandet med WebTiger-løsning


NæringsAkademiet Sørlandet har valgt publiseringsverktøyet WebTiger til å presentere sine kurs og studier.

Undervisningsbedriften har moderne lokaler i Kristiansand og Arendal. I Kristiansand har de seks datalaboratorier med mer enn 70 PCer, projektorer og annet audiovisuelt utstyr. I tillegg har de to rene teorirom, og flere grupperom for kollokviegrupper. På skolen i Arendal finnes også teorirom og datalaboratorium med ca. 20 PCer.

Vi gratulerer med det nye nettstedet og ønsker lykke til videre med virksomheten! Nettstedet ligger her: www.na-sor.no.