NYHETSARKIV, 16/02-2005:

Norsk hotell- og restaurantutvikling (HRU) på nett


Med vårt publiseringsverktøy WB InfoWeb 4, har HRU fått en solid og oppdaterbar løsning for formidling av sine tjenester til hotell- og restaurantbransjen.

Ved hjelp av WebBusiness' InfoWeb start-løsning, tilbyr HRU følgende tjenester til hotell- og restaurantbedrifter:

  • konsulentjenester innen drift, dokumentasjon og konseptutvikling
  • konfidensiel vurdering av din bedrifts økonomiske potensiale
  • franchise av vellykket og utprøvd restaurantkonsept
  • somèliertjenester over nettet

På nettstedet presenterer de hver av disse tjenestene. I tillegg kan man benytte et skjema for å sende inn informasjon til vurdering av bedriftens økonomiske potensiale.

Du finner nettstedet her: www.hru.no