NYHETSARKIV, 04/05-2003:

Ny forhandler i Oslo og Akershus


Oslo-firmaet Hyper Media ANS har blitt hovedforhandler av WebBusiness-produkter i Oslo og Akershus fylker.

Hyper Media har bred kompetanse innen film, TV, web og WebTV produksjoner for media, norske bedrifter og offentlige etater. I tillegg har de mye erfaring med Internett-løsninger og utnyttelsen av nettet innen markedsføring og produktformidling. Ved hjelp av disse kunnskapene vil WebBusiness-produktene bli presentert på en profesjonell og hensiktsmessig måte.

Hyper Medias eget nettsted ligger på www.hyper-media.no.

Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med vår nyeste samarbeidspartner!