NYHETSARKIV, 20/08-2009:

Minne Åseral Kultursenter med websider fra WebBusiness AS


Åseral kommune har opprettet et eget nettsted med sitt nye kultursenter som midtpunkt. Nettstedet består bl.a. av publiseringsløsningen WB Nettbutikken 6.0.

På websidene får man jevnlig oppdatering om kulturelle nyheter og aktiviteter i Åseral kommune. Kultursenteret er under oppføring og åpner i mai 2010.

WB Nettbutikken er en kombinasjonsløsning for informasjonsartikler og varesalg. Her vil kultursenteret selge bl.a. bøker og suvenirer.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Naturexpo AS, som har stått for kommunikasjonen med Åseral kommune omkring utvikling av design for websidene. Deretter har WebBusiness implementert designet i selve Internett-løsningen (WB Nettbutikken Pluss 6.0).

En del av avtalen omfatter integrasjon mot en bildedatabase i Åseral som inneholder store mengder digitaliserte fotografier fra kulturelle og historiske tema i kommunen. WebBusiness' jobb er å lage et mellomledd (program) som via Internett kobler seg mot SQL-databasen i Åseral, slik at besøkende på nettstedet kan søke etter bilder basert på søkeord/stikkord og få frem bilder fra databasen.

Du finner de nye siden på www.minnekultursenter.no.