NYHETSARKIV, 25/11-2009:

Nye websider til Johan Lem


Johan Lems tenketank er en online samling av bøker, artikler og foruminnlegg innen tema som naturvitenskap, religion, filosofi, psykologi, natur og miljø, samfunn og media og det paranormale.

Johan Lem er sivilingeniør og forfatter. Som pensjonist har han hatt egne hjemmesider siden slutten av 90-tallet. WebBusiness har nå omarbeidet og redesignet deler av nettstedet (forsider og ulike oversikter/springbrett), og gjort det omfattende innholdet mer tilgjengelig for både mennesker og søkemotorer.

Johan Lem har også oversatt boken "Samkvem med åndeverdenen" av Johannes Greber fra tysk til norsk. En del av den nye webløsningen er et eget bestillingsskjema for kjøp av boken fra Johan Lems eget forlag.

Slik beskriver Johan Lem selv sitt nettsted:

"På denne hjemmesiden finner du resultatet av et langt livs studier. Hensikten med studiene har vært å forstå meg selv, livet, verden og tilværelsen litt bedre. Grunnlaget for studiene har vært egen og andres observasjon og rasjonell refleksjon knyttet til virkeligheten, slik den foreligger fra naturens hånd. Jeg er ingeniør, og jeg vet at en bro må konstrueres etter naturlovene - ellers faller den ned.

Det er med denne holdningen til virkeligheten at studiene er gjennomført. Forståelsen skal være så realistisk som mulig. Det innebærer også at ny innsikt kan komme på kant med gjeldende sannheter fx på religionens og vitenskapens områder, og som kan vise seg å ikke være så sanne eller fullstendige likevel. I møte med usakligheter gjelder det da å holde fast ved det en har erkjent som sant, som reelt.

På dette grunnlaget er du nå invitert til å bli med meg på vår felles oppdagerferd gjennom ulike sider ved den fantastiske virkeligheten. Den stien vi følger på vår vandring, er nedtegnet i en rekke bøker og artikler som kan leses på denne hjemmesiden."

Besøk gjerne det nye nettstedet til Johan Lemwww.johanlem.no.