NYHETSARKIV, 19/03-2014:

Nytt temanettsted om sv°mmebasseng


Vi har laget et nytt temanettsted om sv°mmebasseng for Basseng AS.

Det nye temanettstedet på www.basseng.net gir nyttig informasjon om ulike typer svømmebasseng:

Stålbasseng, Isoporbasseng (Thermopool) og glassfiberbasseng. 

Det tar også for seg tema som utstyr til basseng, ulike typer overbygg, oppvarming og varmepumper til basseng, samt sikring av basseng.

Vi gratulerer med nye websider!

Du finner det nye nettstedet på www.basseng.net.