NYHETSARKIV, 30/10-2014:

Barokkfest i Trondheim velger WB Festivalverkt°y


Barokkfest tok kontakt med oss etter anbefaling fra andre festivaler som benytter WB Festivalverkt°y, og inngikk h°sten 2014 avtale om fullversjonen av verkt°yet.

Tidligmusikkfestivalen Barokkfest er en av Skandinavias store tidligmusikksamlinger. Festivalen ønsker å gi førsteklasses musikkopplevelser i eksepsjonelle, historiske omgivelser. Nidarosdomen, verdens nordligste middelalderkatedral, samt den tilhørende Erkebispegården, er blant de stemningsfulle lokalene som danner rammen rundt Barokkfest. Festivalprogrammet byr på verdensledende artister, sammen med noen av Skandinavias dyktigste tidligmusikere og har fokus på vårt rike opera- og kirkemusikkrepertoar. Festivalen finner sted i Trondheim, siste uke i januar hvert år.

Barokkfest gjennomføres i regi av Senter for tidligmusikk.

Vi gratulerer Barokkfest med WB Festivalverktøy, og ser frem til et langt og flott samarbeid! Du finner mer informasjon om festivalen Barokkfest på www.barokkfest.no.