Fornavn / First name: *
Etternavn / Surname: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Zip: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile: *
E-post / E-mail: *
Født / Date of birth (D, M, Y): *
Kjønn / Gender: * Kvinne / Female
Mann / Male
Ikke-binær / Non-binary
 
Last opp bilde av deg
/ Upload a picture of yourself:
(max 10 MB, jpg)
 

Hva vil du jobbe med?

ARTISTVELFERD / Artist welfare
Bidrar til at artister og engasjerte har et trivelig og minnerikt opphold i Vinterfestuka. Du følger artistene fra de kommer til de drar, og sørger de får det de trenger backstage, i green room og på overnattingsstedet. Se til at artistene kommer til riktig tid og på riktig sted når det gjelder lydprøver, møter med pressen, konserter eller andre aktiviteter. Du må være over 20 år for å delta i denne gruppa.

BARACKEN / Information, tickets and merchandise office
Vinterfestukas informasjonssenter, med faste åpningstider. I tillegg til informasjon om arrangementer, er det salg av billetter og profileringsartikler. Baracken holder den daglige kontakten med markedsplassene i sentrum i samråd med festivalstaben.

KAFE KYRASÅ, Festivalkantine / Festival cafeteria
Festivalens egen kafe - et møtested for frivillige, engasjerte og artister. I løpet av dagen skal du servere lunsj og middag. Kaffe, te, kald drikke og litt tørrmat er tilgjengelig hele tiden. Har du sansen for å lage det koselig rundt deg, og liker du å treffe mange hyggelige folk, er dette stedet for deg.

FESTIVALKONTOR / Festival office
Hjelper festivalstaben med funksjoner som resepsjon, sentralbord, kontorarbeid, billettsalg samt små og store praktiske gjøremål. Disse funksjonene må også ivaretas på dagtid, og derfor må du ha mulighet for fleksibel arbeidstid. Erfaring med bruk av data er en fordel.

ORD I SPOR / SMÅSPOR, LITTERATURGRUPPE / Literature group
Jobber med litteraturarrangement i Vinterfestuka. "Ord i spor" og "Småspor" er et samarbeid mellom Nordland fylkesbibliotek, Narvik bibliotek, Narviksenteret, Narvik videregående skole og Vinterfestuka.

PROFILERING / Profiling and decoration
Planlegger og plasserer profileringseffekter for festivalen og samarbeidspartnere i samråd med festivalstaben. Godt synlige profileringsartikler på arenaer og i bybildet er viktige for festivalen - Vinterfestuka har lange tradisjoner som skal ivaretas. Foto- og videodokumentasjon samt deling på sosiale medier under festivalen vil også inngå i denne gruppen.

ROMBAKSMODELLEN / Info about the model of Rombaksbotn
Betjener og informerer om modellen av Rombaksbotn på Narvik Stasjon.

SERVERING / Sale of drinks on venues
Dette er gjengen som står for salg av forfriskninger og mat på arrangementene. De klargjør alt på forhånd og rydder opp etter arrangementene. Du må være over 18 år for å delta i denne gruppa.

SJØMANNSKIRKA / Seamen church venue
Klargjør for konserter og arrangement under festivalen. Gruppa tar seg av billettsalg i døra, artister og det praktiske som må gjøres.

TEKNISK / Rig and technic
Klargjør scener og arrangementssteder for artister, publikum og gjester til avtalt tid. Det innebærer blant annet bærehjelp, gatesperring, rigge lydanlegg, rydde etter arrangement og håndtere tomgods. Gruppen vil ha behov for folk som kan være med både på dagtid og/eller kveldstid. Teknisk gruppe disponerer egne varebiler.

TRANSPORT / Transportation
Transporterer folk, artister og utstyr i forkant og under festivalen. I det ligger bl.a. transport til og fra flyplassene og internt i byen. Vi trenger flinke og pålitelige sjåfører, gjerne med flere typer sertifikater.

VAKT, ORDEN, SIKKERHET, SMITTEVERN / Security
Sørger for at publikum får en hyggelig opplevelse i trygge omgivelser. Det innbefatter billettkontroll ved inngangen til arrangementene, innslipp av publikum, telle og dokumentere antall personer som er inne og være vakter under arrangementet. Som ordensvakt må du være over 18 år og det er krav om plettfri vandel. En del av denne gruppen jobber bare med sikkerhet rundt arrangementene (brann, førstehjelp osv). Det er også denne gruppen som tar seg av smittevern og sørger for at smittervernreglene følges.

VERDENSTEATRET - Ungdommens scene / Youth venue
VU på VT er et begrep. De etablerer egne grupper (festival i festivalen) og lager det flotte Verdensteatret til ungdommens scene under Vinterfestuka. Det er behov for deltakere i kafégruppa, vakt og sikkerhet, booking/ artister, lyd/lys - for å nevne noe. Aldersgrense 15 år.

ØKONOMI/BILLETTSALG / Economy-Ticket sales
Ansvar for salg av billetter, merchandise osv på arenaer. De kontrollerer terminalsalg og avstemmer rapporter samt kvalitetssirkler publikumstall.

 
Er du medlem av noen av disse gruppene / Are you a member of any of these groups? RALLARKLUBBEN
ROMBAKSMUSIKKEN
SLEGGEKLANG
SVARTA BJØRN KOMITE OG VEKTERE
SVARTA BJØRN KONFERANSEN

Når kan du være med / When can you participate?
(Detaljerte tider avtales senere.)
Festivaluka / Festival week:
Også før festivaluka / Also before festival week:
Også etter festivaluka / Also after festival week:

Diverse info:
Førerkort for bil / Driving licence.
Oppgi førerkortklasse / Driving licence categories:
Matintoleranse / Food allergies:
 
Merknader / Other notes:

Vinterfestuka under covid-19:
Vinterfestuka forholder oss til de gjeldende reglene for smittevern og tilpasser oss deretter. Det skal være trygt å jobbe som frivillig og være publikum på arrangementene våre. Vi ber både frivillige og publikum om å tenke ekstra nøye over smittevernreglene.

Personvern og personopplysninger / Privacy and personal data: *
Jeg samtykker i at Vinterfestuka i Narvik kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Vinterfestuka i Narvik om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet. Min historie med deltakerår og utnevnelser i Vinterfestuka blir beholdt.

I agree that the Winter Festival in Narvik can store personal information and a picture of me in their systems for their own use, as long as they need it. The information will not be shared with third parties. I can at any time request the Winter Festival in Narvik for access to what personal information is stored, or request that all or part of the information to be deleted. My history regarding participant year and appointments in the Winter Festival Week will be retained.


Les gjennom Frivilligavtalen / read the Volunteering agreement.

Godkjenning av frivilligavtale: *
Jeg har lest og godkjenner Frivilligavtalen til Vinterfestuka i Narvik / I have read and confirm the Volunteering agreement for the Winter festival in Narvik.

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen / Type the letters and numbers in the textbox: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2022