Fornavn / First name: *
Etternavn / Last name: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Postal code: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile phone: *
Telefon privat / Phone (personal):
Telefon jobb / Phone (work):
E-post / Email: *
Født / Date of birth: *
 
Kjønn / Gender: * Kvinne / Female
Mann / Male
Ikke-binær / Non-binary
 
Bilde av deg / Photo of yourself
(max 10 MB, jpg):
 
 

Hva vil du jobbe med? / What would you like to do?

Huk av for minimum 3 arbeidsoppgaver du kunne tenke deg å jobbe med. /
Select at least 3 tasks you would like to volunteer for.

Vi vil forsøke å etterkomme dine ønsker så langt det lar seg gjøre, men vær oppmerksom på at du også kan bli tilbudt andre oppgaver. /
We will try to comply with your wishes as far as possible, but be aware that you may also be offered other tasks.

Produksjon / Production:
Produksjonsassistent / Production assistant
Rigg / Rigging
Transport / Transportation

Kommunikasjon / Communication:
Promo og distribusjon / Promo and distribution
Sosiale media og foto / Social media and photography

Vertskap / Hosting:
Konsertvert / Concert host
Artistvertskap / Artist hosting
Vakthold / Security
Resepsjonsvert / Reception host

Internservice / Internal service:
Internservice / Internal service

Alt mulig / Anything:
Alt mulig! / Anything!


Når kan du være med? / When are you available?
Kryss av for de tidene du vet du kan jobbe. Spesifiser gjerne i merknadsfeltet. Detaljerte tider avtales senere. /
Select the time periods you know you're available. If needed, give more details in the Notes field below. Detailed working hours will be agreed later.

Onsdag 14. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Torsdag 15. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Fredag 16. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Lørdag 17. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Søndag 18. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Mandag 19. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Tirsdag 20. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Onsdag 21. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Torsdag 22. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Fredag 23. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
Kveldsvakt 17.00–24.00

Lørdag 24. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00-20.00
Kveldsvakt kl. 17.00-24.00

Søndag 25. september
Dagvakt kl. 09.00–15.00
Mellomvakt kl. 14.00–20.00
 


Diverse info / Miscellaneous:
Førerkort for bil / Driver license:
Matintoleranse / Food intolerance:
Jeg snakker / I speak: Norsk   English
 
Evt. merknader / Notes:
 

Personvern og personopplysninger / Privacy and personal data: *

Jeg samtykker i at Ultima Oslo Contemporary Music Festival kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Ultima Oslo Contemporary Music Festival om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet. /

I hereby confirm to that Ultima Oslo Contemporary Music Festival may store personal information and image of me in their systems for their own use as long as they need it. The information will not be shared with third parties. At any time, I can ask Ultima Oslo Contemporary Music Festival for information on what information is stored, or request that all or part of the information be deleted.
 

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen /
Type the numbers and letters you see in the image into the text box: *
 
 

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2022