Oslo World 2022: Frivillige Påmeldingsskjema

Tusen takk for at du har signet opp som frivillig for Oslo World! Festivalen hadde ikke vært mulig uten DEG! Merk deg at du kan bli plassert på hvilken som helst vakt i tiden du er tilgjengelig.

Thank you for signing up as a volunteer for Oslo World! This festival could not be possible without YOU! Please note that there is a risk you will be placed on any task during your availability.

 
First name / Fornavn: *
Last name / Etternavn: *
Postal code / Postnummer: *
City / Poststed: *
Country / Land:
Mobile / Mobil: *
 
E-mail / e-post: *
Confirm e-mail / bekreft e-post: (retype your e-mail address / gjenta e-postadressen din) *
 
Born / Født: *
 
Picture of you / Bilde av deg (max 10 MB, jpg):
Please upload a picture, as it is nice to put a face to a name! /
Last gjerne opp et bilde av deg selv, det er hyggelig å ha et fjes til navnet!
 
What would you like to work with? / Hva vil du jobbe med? Distribusjon
Artistkontakt
BVD vert
BVD opprigg/nedrigg (fysisk og kreativt arbeid)
Dekor
Seminarvert
Sjåfører
Vertskap
Oslo World Ambassadør


Kryss av i ENTEN "Jeg er tilgjengelig / I am available" ELLER "tidspunkt vakter" /
Only register your availability in EITHER "Jeg er tilgjengelig / I am available" OR "Shifts":


Jeg er tilgjengelig / I am available:
Can work all days at all times / Kan jobbe alle dager, når som helst.
Can work before the festival / Kan jobbe før festivalen.
Can work after the festival / Kan jobbe etter festivalen.
 
OSLO WORLD VAKTER / SHIFTS :


Lørdag 15.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Søndag 16.10:
11.30-17.30: Barnas verdensdager (opprigg)

Mandag 17.10:
10.30-17.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Tirsdag 18.10:
10.30-17.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Onsdag 19.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Torsdag 20.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Fredag 21.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Lørdag 22.10:
09.30-17.00: Barnas verdensdager - gjennomføring

Søndag 23.10:
09.30-17.00: Barnas verdensdager - gjennomføring
17.00 - 21.00: Barnas verdensdager - nedrigg

Mandag 24.10:
12.00-17.00: Barnas verdensdager (nedrigg)

Tirsdag 25.10:
12.00-17.00: Barnas verdensdager (nedrigg)
18.00-21.00: Barnas verdensdager (kjøring/driving)

Mandag 31.10:
Mandag 31. okt 2022, kl. 10.30–23.30

Tirsdag 01.11:
Tirsdag 1. nov 2022, kl. 10.30–23.30

Onsdag 02.11:
Onsdag 2. nov 2022, kl. 09.30–23.30

Torsdag 03.11:
Torsdag 3. nov 2022, kl. 10.30–23.30

Fredag 04.11:
Fredag 4. nov 2022, kl. 10.00–23.00

Lørdag 05.11:
Lørdag 5. nov 2022, kl. 10.00–23.30

Søndag 06.11:
Søndag 6. nov 2022, kl. 10.00–23.30
 

Have you previously been a volunteer for Oslo World? / Har du vært frivillig for Oslo World før?
Hvis ja: Når og i hvilken kategori?
Hvis nei: Hvor hørte du om muligheten til å jobbe frivillig?

 
Spoken languages / Hvilke språk snakker du?
 
Experiences or other relevant info / Erfaringer eller andre ting vi burde vite om deg:
 
Remarks / Merknader:

Privacy / Personvern (samtykke til lagring av personopplysninger): *
I agree that Oslo World may save my information and photo for their own use for as long as needed. The data will not be shared with any third parties. On demand, Oslo World will inform me about what information has been saved, and delete all or parts of the saved information according to my wishes. /

Jeg samtykker i at Oslo World kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Oslo World om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet.
 

Type the numbers and letters you see in the picture into the textbox / Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen: *
 

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert av webBusiness AS © 2023