Oslo World 2021: Frivillige Påmeldingsskjema

Tusen takk for at du har signet opp som frivillig for Oslo World 2021! Festivalen hadde ikke vært mulig uten DEG! Vi er inne i nok et år med pandemi, og på grunn av stor usikkerhet rundt restriksjonene til høsten er det med et stort forbehold når du nå melder deg på. Det er fortsatt lenge til høsten så vi krysser fingrene for det beste. Programmet i år er - i likhet med i fjor - noe nedskalert, men allikevel fantastisk! Viktig - Merk deg at du kan bli plassert på hvilken som helst vakt i tiden du er tilgjengelig.

Thank you for signing up as a volunteer for Oslo World 2021! This festival could not be possible without YOU! We are currently in the second year of the pandemic, and due to the uncertainties regarding restriction this coming fall we kindly ask for your understanding when it comes to the limitations that may follow. However, we are crossing our fingers and hoping that we will be able to proceed with the festival, with you onboard in our team! The program is downsized, yet amazing! Please note that there is a risk you will be placed on any task during your availability.

 
First name / Fornavn: *
Last name / Etternavn: *
Postal code / Postnummer: *
City / Poststed: *
Country / Land:
Mobile / Mobil: *
 
E-mail / e-post: *
Confirm e-mail / bekreft e-post: (retype your e-mail address / gjenta e-postadressen din) *
 
Born / Født: *
 
Picture of you / Bilde av deg (max 10 MB, jpg):
Please upload a picture, as it is nice to put a face to a name! /
Last gjerne opp et bilde av deg selv, det er hyggelig å ha et fjes til navnet!
 
What would you like to work with? / Hva vil du jobbe med? Distribusjon
Artistkontakt
BVD vert
BVD opprigg/nedrigg (fysisk og kreativt arbeid)
Dekor
Seminarvert
Sjåfører
Vertskap
Oslo World Ambassadør


Kryss av i ENTEN "Jeg er tilgjengelig / I am available" ELLER "tidspunkt vakter" /
Only register your availability in EITHER "Jeg er tilgjengelig / I am available" OR "Shifts":


Jeg er tilgjengelig / I am available:
Can work all days at all times / Kan jobbe alle dager, når som helst.
Can work before the festival / Kan jobbe før festivalen.
Can work after the festival / Kan jobbe etter festivalen.
 
OSLO WORLD VAKTER / SHIFTS :


Lørdag 16.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Søndag 17.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Mandag 18.10:
10.30-17.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Tirsdag 19.10:
10.30-17.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Onsdag 20.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Torsdag 21.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Fredag 22.10:
10.00-16.00: Barnas verdensdager (opprigg)
17.00-21.00: Barnas verdensdager (opprigg)

Lørdag 23.10:
09.30-17.00: Barnas verdensdager - gjennomføring

Søndag 24.10:
09.30-17.00: Barnas verdensdager - gjennomføring

Mandag 25.10:
12.00-17.00: Barnas verdensdager (nedrigg)

Tirsdag 26.10:
12.00-17.00: Barnas verdensdager (nedrigg)
18.00-21.00: Barnas verdensdager (kjøring/driving)

Lørdag 30.10:
10.30-15.30: Oslo World Takeover (opprigg)

Søndag 31.10:
10.30-15.30: Oslo World Takeover (opprigg)

Tirsdag 02.11:
09.30-15.30: Oslo World Keychange program (vertskap/host)
17.30-22.30: Oslo World Åpningskonserten (vertskap/host)

Onsdag 03.11:
08.30-13.30: Oslo World UNG seminarprogram (vertskap/host)
15.30-20.30: Oslo World seminarprogrammet (vertskap/host)
18.30-23.30: Konsert (vertskap)
17.00-21.00: Konsert (vertskap)

Torsdag 04.11:
09.30-15.30: Utopian Manifesto (vertskap/host)
15.30-20.30: Oslo World seminarprogrammet (vertskap/host)
17.00-21.00: Konsert (vertskap)
18.30-23.30: Konsert (vertskap)

Fredag 05.11:
15.30-20.30: Oslo World - seminarprogrammet (vertskap/host)
17.00-21.00: Konsert (vertskap)
18.30-23.30: Konsert (vertskap)

Lørdag 06.11:
11.00-15.00: Oslo World Takeover (vertskap/host)
14.30-19.30: Oslo World Takeover (vertskap/host)
17.00-21.00: Konsert (vertskap)
18.30-23.30: Konsert (vertskap)

Søndag 07.11:
11.00-14.30: Oslo World Takeover (nedrigg!)
17.30-23.00: Oslo World Avslutningskonsert (vertskap/host)
 

Have you previously been a volunteer for Oslo World? / Har du vært frivillig for Oslo World før?
Hvis ja: Når og i hvilken kategori?
Hvis nei: Hvor hørte du om muligheten til å jobbe frivillig?

 
Spoken languages / Hvilke språk snakker du?
 
Experiences or other relevant info / Erfaringer eller andre ting vi burde vite om deg:
 
Remarks / Merknader:

Privacy / Personvern (samtykke til lagring av personopplysninger): *
I agree that Oslo World may save my information and photo for their own use for as long as needed. The data will not be shared with any third parties. On demand, Oslo World will inform me about what information has been saved, and delete all or parts of the saved information according to my wishes. /

Jeg samtykker i at Oslo World kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Oslo World om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet.

Approval of terms for volunteers / godkjenning av frivilligeavtale: *
I have read and I accept the terms as defined by Oslo World /
Jeg har lest og godkjenner frivilligeavtalen til Oslo World.
 

Type the numbers and letters you see in the picture into the textbox / Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen: *
 

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert av webBusiness AS © 2021