Frist for påmelding / Registration deadline: 1. september

Fornavn / First name: *
Etternavn / Last name: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Postal code: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile: *
Telefon privat / Privat phone:
Telefon jobb / Work phone:
E-post / E-mail: *
Født / Born: *
Kjønn / Gender: * Kvinne / Woman   Mann / Man
 
Bilde av deg /
Photo of you (max 1 MB, jpg / jpeg):
 
Hva vil du jobbe med? /
What would you like to work with?
Rigg/Arrangement  /  Rig/Event
Catering
Informasjon/Distribusjon/PR  /
        Information/Distribution
Transport
(Vennligst oppgi om du disponerer egen bil samt merke og antall seter/bagasjeplass under.  /  (Please specify if you can use your own car during the festival in the space below))
Billettsalg/-kontroll  /  Tickets / access controll
Festivalsekretariat  /  Festival office /
Alt mulig!  /  Everything

Jeg kan jobbe følgende dager /
I am available:

Dagtid / Daytime
(-> ca. 16.00)  
Kveld / Evening
(ca. 16.00 ->)
Tirsdag / Tuesday 26. september
Onsdag / Wednesday 27. september
Torsdag / Thursday 28. september
Fredag / Friday 29. september
Lørdag / Saturday 30. september
Søndag / Sunday 1. oktober
Mandag / Monday 2. oktober
 

Kan jobbe alle dager / Can work all days.

Kan også i forkant av festival (gjelder særlig Info/distribusjon) / Can also work ahead of the festival (Information/distribution).


Diverse info / Various info:
Førerkort for bil / Driving license:
Disponerer egen bil i festivalperioden / I can use my own car during the festival:
 
Evt. merknader / Comments:

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen /
Type the numbers and letters you see in the picture into the textbox: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert av webBusiness AS © 2014