First name / Fornavn: *
Last name / Etternavn: *
Address / Adresse: *
Postal code / Postnummer: *
City / Poststed: *
Country / Land:
Mobile / Mobil: *
E-mail / E-post: *
Born / Født: *
Gender / Kjønn: * Woman / Kvinne   Man / Mann
Language / Språk:
Prior festival experience / Tidligere festivalerfaring::
Profession or study major / Yrke eller studie: :


Headshot / passfoto for festivalpass (max 5 MB, jpg):


What would you like to work with? /
Hva vil du jobbe med?
Stage/crew / Scene/crew
Catering
Transport
Ticket/security / Billettvakt
Information and marketing / Informasjon og markedsføring
Artisthost / Artistvert
Concerthost / Konsertansvarlig
Festival office / Festivalkontor
Photographer / Fotograf
Crew / PotetTransport information / transportinformasjon:
Fill out if you checked for "Transport" above /
Fyll ut hvis du krysset av for "Transport" over:
Drivers licence / Sertifikat:
Drivers licence since / Sertifikat siden:
Gear / Gir:I am available / Jeg er tilgjengelig::
I am available all days and I would like to work as much as possible /
       Jeg kan jobbe alle dager og jeg ønsker å jobbe mest mulig.
 
Generelt:
Daytime / dagtid
(-> ca. 17.00)  
Evening / kveld
(ca. 17.00 ->)
Friday / Fredag 4. May
Saturday / Lørdag 5. May
Sunday / Søndag 6. May
Monday / Mandag 7. May
Tuesday / Tirsdag 8. May
Wednesday / Onsdag 9. May
 

We also need volunteers to participate in Info/Marketing and Transport before the festival. Please check below for which days you can work. /

Vi trenger også frivillige til å være med på Info/Markedsføring og Transport før festivalen. Kryss av under for hvilke dager.
 
Info/Markedsføring:
Daytime / dagtid
(-> ca. 17.00)  
Evening / kveld
(ca. 17.00 ->)
Monday / Mandag 30. april
Tuesday / Tirsdag 1. May
Wednesday / Onsdag 2. May
Thursday / Torsdag 3. May
 
Transport:
Daytime / dagtid
(-> ca. 17.00)  
Evening / kveld
(ca. 17.00 ->)
Wednesday / Onsdag 2. May
Thursday / Torsdag 3. MayFood intolerance / Matintoleranse:
 
Comments / merknader:

Type the numbers and letters you see in the image /
Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2017